Effektivisering


Energieffektivisering

I många fastigheter finns idag potential att spara mycket energi genom att effektivisera den dagliga driften. I kontorshus går det ofta att minska energiuttaget mellan 5-15% genom att optimera inställningarna för de tekniska installationerna.

Återbetalningstiden för denna typ av investeringar ligger på mellan 3-9 månader vilket ger en direktavkastning som slår de flesta andra investeringar på marknaden.

Vi på Enopti har mångårig erfarenhet att effektivisera energianvändningen i olika typer av fastigheter såsom hyreshus, kontor, skolor, universitet, köpcentrum och idrottsanläggningar.

Vill du veta mer, kontakta gärna oss på Enopti

modern interior

Skålen 24, Norrbackagatan 47 i Stockholm

Enopti har tillsammans med Aberdeen och Hestia energieffektiviserat Skålen 24.

I arbetet har vi bland annat:
Justerat in värmekurvor
Justerat in ventilationen
Balanserat ventilaiton, värme och komfortkyla.

Resultat har blivit att energiuttaget har minskat med 25 % sista 12 månaderna jämfört med samma period året tidigare.

Återbetalningstiden har varit mycket kort och gett en mycket god avkastning till ägarna.

Effektivisering

Restaurang Lux, Kungsholmen Stockholm

Vi har tillsammans med Bent Malmegårds Fastighets AB bland annat optimerat Lux på Kungsholmen. Genom att optimera de tekniska installationerna har vi tillsammans lyckats sänka energianvändningen med 15%.

Enoptis 3-stegs raket för kostnadseffektivt energiarbete

För att maximera avkastningen för våra kunder arbetar vi oftast med en modell där vi inleder effektiviseringsarbetet med åtgärder som kräver låga eller inga investeringar. Först därefter arbetar vi med åtgärder som kräver lite större investeringar.

Steg 1
Optimering
Effektivisering
Utbildning

Steg 2
Optimering
Mindre investeringar
Utbildning

Steg 3
Optimering
Strategiska investeringar

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes