Energiintyg

1

Energiintyg

Det finns många fördelar med energi och miljöarbete. Exempelvis får man ofta förbättrad balans-, resultaträknign, minskar utsläpp och skapar ofta nöjdare kunder (NKI).

Vi kan erbjuda dig ett energiintyg som tydligt visar resultatet av ditt energiarbete, sporrar till vidare arbete och underlättar kommunikationen med egen personal och kunder.

Fördelen med intyget är att du får en extern granskare som kan verifiera ditt energiuttag, kompensera för effekten av förändrad utomhustemperatur och en beprövad metodik som fungerat under många år.

Priset för ett energiintyg är prisvärt för att alla företag skall ha råd att kunna visa hur de har minskat sitt energiuttag och på sätt bidraget till ett mer hållbart samhälle.

Energiintyg

För dig som redan har uppnått en besparing och vill få ett energiintyg för ditt minskade energiuttag.

Enopti kan utfärda energiintyg för dig som redan sänkt din energianvändning.

Intyget ger dig bland annat följande fördelar:
– Enkel att genomföra
– Beprövad metodik
– Bekräftelse på lägre energiuttag
– Enkelt att kommunicera internt
– Enkelt att kommunicera externt
– Bygger det egna varumärket
– Kostnadseffektivt

Strategisk energiarbete

För dig som vill ha hjälp att sätta upp en handlingsplan för en mer effektiv energi-användning. Slutmålet är sänkt energianvändning och ett energiintyg.

Architects discussing

Enopti hjälper dig att etablera nuläge, identifiera åtgärdsförslag och skapa en handlingsplan som leder till en lägre energianvändning.

Tjänsten ger dig följande fördelar:
– En tydlig arbetsplan.
– Konkreta åtgärder för sänkt energi-användning

Energiimplementering

För dig som vill ha hjälp med att sätta upp handlingsplan, löpande genomföra och följa upp åtgärder. Slutmålet är sänkt energianvändning och ett energiintyg.

iStock_000044103088Medium

Utöver det arbete som görs för strategiskt energiarbete hjälper vi dig i själva genomförandefasen som leder till en lägre energianvändning. I upplägget ingår även utbildning och individuell coaching av personal för att ni själva skall kunna utföra arbetet själva.

Tjänsten ger dig följande fördelar:
-Utbildning
-Kunskapshöjning hos den egna personalen
-Sänkt energianvändning
-Kostnadseffektivt

Andra Certifieringar

Vi genomför även andra certifieringar, exempel på dessa är, Energideklarationer och Green Building

greenbuilding

Behöver ni genomföra andra certifieriingar kan vi hjälpa er med det. Exempel på certifieringar vi utför är energideklarationer och Green Building.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes