Energikartläggning (EKL)

 

NYTT LAGKRAV 2015 FÖR STORA FÖRETAG Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL).

Clarionsign_peak

Alla företag (koncerner) som har fler än 250 anställda och en årsomsättning över 50 miljoner euro eller en balansomslutning över 50 miljoner euro skall genomföra en energikartläggning, lag (2014:266). Energikartläggningen skall genomföras av en certifierad energikartläggare.

Genomförandet av EKL är indelat i två steg;

Steg 1: Företag skall senast den 5 december 2015 ha rapporterat in till Energimyndigheten om verksamheten omfattas av lagen och hur man planerar att genomföra energikartläggningen.

Steg 2: I ett andra steg ska företagen rapportera in uppgifter från själva energikartläggningen. Denna rapportering ska ske senast under första kvartalet 2017.

Hur hittar jag en effektiv partner för att genomföra EKL för mitt företag? Enopti och Mestro erbjuder företag att resurseffektivt att klara de myndighetskrav som ställs med EKL. Vi erbjuder certifierade energiexperter som är med från planeringsstadiet till genomförandet för att minimera kostnaden/belastningen för EKL och samtidigt identifiera de mest mest kostnadseffektiva besparingarna för företaget.

Kontakta gärna oss på info@enopti.se, eller ring
Fredrik Håkansson på 073-593 48 48 så berättar vi mer hur det fungerar.

EnoptiEnergirådgivningABhjälper företag attökasinlönsamhetgenom attenergieffektivisera sinverksamhet.Exempelpå  storakunder till	Enopti är	Akademiska	Hus,	Gamla	Livförsäkringsbolaget	SEB,	Sturegallerian	AB,	Fortum	Värme och	Choice	 Hotels.

Enopti Energirådgivning AB hjälper företag att öka sin lönsamhet genom att energieffektivisera sin verksamhet. Exempel på
stora kunder till Enopti är Akademiska Hus, Gamla Livförsäkringsbolaget SEB, Sturegallerian AB, Fortum Värme och Choice
Hotels.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes