Miljö – och energikommunikation


Strategisk miljökommunikation

Företagets energi och miljöarbete har blivit allt viktigare. Idag är det nödvändigt att ha en väl genomtänkt miljö och energi-arbete för att vara konkurrenskraftig på marknaden.

Syftet med kommunikationen är att stärka företagets varumärke och på så sätt öka lojaliteten och kunna attrahera nya kunder.

Genom att paketera ert företags miljö och energiarbete på rätt sätt möjliggör en effektiv kommunikation till interna och externa intressenter. Vill du veta mer hur ni kan bygga upp en effektiv miljö och energikommunikation kontakta gärna oss på: info@enopti.se

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes