Referenser

referensernas

Enopti arbetar med många välkända byggnader i Stockholm & Göteborgs innerstad.

Exempel på kunder är:

  • Aberdeen Asset Management AB
  • Akademiska Hus
  • Alecta
  • Bengt Malmegård Fastighets AB
  • Brandkontoret
  • Fortum Värme samägt med Stockholms Stad
  • Gamla Livförsäkringsbolaget SEB
  • Hestia Fastighetsförvaltning
  • Sturegallerian AB
Referenserna
Referenser
Referens

 

Bildkällor:

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes